Z dniem 1 lipca 2018 roku weszła w życie Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Jest to ustawa umożliwiająca korzystanie ze świadczeń poza kolejnością, zwiększająca środki finansowe na leczenie oraz dostęp do wyrobów medycznych.

Ustawa zawiera szczególne uprawnienia mające ułatwić życie osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności takie jak :
• zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych,
• korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz zaopatrywania się w aptece bez kolejki,
• korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania, –
• zniesienie limitów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Jak uzyskać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności?

O takie orzeczenie może się starać osoba, która ma więcej niż 16 lat, ma naruszoną sprawność organizmu i przez swoje ograniczenia jest osobą niezdolną do pracy zarobkowej albo potrzebuje przystosowania stanowiska pracy do jej schorzenia,
• wymaga opieki lub pomocy od innych,
• ma problemy z codziennymi czynnościami i potrzebuje urządzeń, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu — na przykład protezy, implantu ślimakowego, osobistej pompy insulinowej.
• jest osobą całkowicie zależną od opieki innych osób przez więcej niż 12 miesięcy (na przykład wymaga pielęgnacji, karmienia, mycia).

Kto może złożyć wniosek

• osoba niepełnosprawna — jeśli ma więcej niż 18 lat,
• rodzic, opiekun prawny albo kurator — jeśli osoba niepełnosprawna ma mniej niż 18 lat albo jest ubezwłasnowolniona,
• kierownik ośrodka pomocy społecznej — jeśli zgodzi się na to osoba niepełnosprawna, jej rodzic, opiekun prawny albo kurator.

Wymagane dokumenty

1. wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
2. zaświadczenie lekarskie stanie zdrowia
3. dokumenty, które potwierdzające stan zdrowia:
◦ dokumentacja medyczna — na przykład karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentacja z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych,
◦ inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności. np. opinia psychologiczno-pedagogiczna.
Gdzie złożyć wniosek

W powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności w miejscu:
• stałego pobytu (zameldowania),
• pobytu — czyli : poza miejscem zameldowania dłużej niż 2 miesiące (na przykład w szpitalu albo u rodziny), jeśli jesteś osobą bezdomną, w zakładzie karnym albo poprawczym, w domu pomocy społecznej albo ośrodku wsparcia.

Co dalej ??

Po złożeniu dokumentów wnioskujący otrzymuje pismo z informacją o terminie posiedzenia
• do miesiąca od złożenia kompletnego wniosku,
• do 2 miesięcy od złożenia kompletnego wniosku — jeśli okaże się, że sprawa jest skomplikowana i zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności będzie potrzebował więcej czasu na jej rozpatrzenie o czym również poinformuje.
Jeśli wnioskodawca nie może przyjść na posiedzenie, na przykład przez nagłą chorobę albo wypadek, i jeśli:
• usprawiedliwi nieobecność do 14 dni od dnia, kiedy miało być posiedzenie — zespół wyznaczy nowy termin posiedzenia,
• nie usprawiedliwi swojej nieobecności — zespół nie rozpatrzy sprawy.

Orzeczenie

Orzeczenie do 14 dni kalendarzowych od posiedzenia zostaje wysłane pocztą na adres podany we wniosku lub można odebrać osobiście, jeśli zostało to przekazane w trakcie posiedzenia. W przypadku kiedy pojawiają się tzw. braki formalne, zespół prosi o uzupełnienie dokumentacji i wyznaczy termin realizacji.