Fizjoterapia domowa polega na indywidualnej pracy fizjoterapeuty w miejscu zamieszkania pacjenta. Skierowana jest do osób,  które na skutek choroby nie mogą opuścić swojego miejsca zamieszkania. Pierwsze spotkanie rozpoczyna się badaniem funkcjonalnym oraz określeniem celów terapii. Kolejne spotkania realizowane regularnie w ramach ustalonego cyklu rehabilitacji.

Korzyści wynikające z fizjoterapii domowej

  • terapeuta skupia całą swoją uwagę na pacjencie, co pozwala zwiększyć motywację  do dalszych działań dając pacjentowi poczucie udziału we własnym leczeniu,
  • dostosowanie indywidualnego planu terapii,
  • rehabilitacja odbywa się w miejscu zamieszkania pacjenta (oszczędność czasu poświęconego na dojazd);
  • komfort domowego zacisza, większa intymność dla pacjenta.